SiCRED rishikoi strategjinë e saj, duke shitur 12% të kuotave të saj aksionare të zotëruara në Shoqërinë e Administrimit të Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive CREDINS Invest sh.a.. Aktualisht SiCRED sh.a. zotëron 12% të kuotave aksionare të Shoqërisë CREDINS Invest sh.a..

 

SiCRED lancoi platformën e rezervimit online të takimeve, si shoqëria e parë e sigurimeve që ofron një risi të tillë për publikun. Në pak klikime, klientët mund të përzgjedhin ditën, orarin, ekspertin e SiCRED dhe produktin për të cilin interesohen dhe marrin menjëherë konfirmimin për takimin.