Vijon rritja e të ardhurave | SiCRED

Vijon rritja e të ardhurave me mbi 30%, fitimi neto arrin në 38 milion lekë dhe numri i klientëve arrin në 14,000.
30 persona janë tashmë pjesë e stafit SiCRED.

SiCRED lidh marrëveshjen e risigurimit me shoqërinë SCOR Global Life, një nga 5 shoqëritë e risigurimit më të mëdha në botë.