Vijon rritja e të ardhurave me mbi 30%, fitimi neto arrin në 38 milion lekë dhe numri i klientëve arrin në 14,000.

 

30 persona janë tashmë pjesë e stafit SiCRED.

 

SiCRED lidh marrëveshjen e risigurimit me shoqërinë SCOR Global Life, një nga 5 shoqëritë e risigurimit më të mëdha në botë.