Në korrik të vitit 2006, z. Genc Koxhaj emërohet Drejtor i Përgjithshëm i SiCRED sh.a..

 

Të ardhurat nga primet në këtë vit u rritën me 60%, krahasuar me një vit më parë. Numri i klientëve arrin në 3400. SiCRED shënon për herë të parë rezultat pozitiv, me një fitim neto rreth 12 milion lekë.