Zyrat qendrore të SiCRED transferohen në Njësinë Bashkiake Nr.5, Rr. “Brigada VIII”, Vila Nr. 3/1, Tiranë. Me një sipërfaqe të përgjithshme rreth 800 m2, ambientet e reja të selisë qendrore, ofrojnë më shumë hapësira dhe lehtësira të ndryshme për klientët tanë, duke mundësuar ofrimin ndaj tyre të shërbimeve profesionale në standardin dhe komfortin maksimal.