b

Category: Viti 2015

KLINIKA DENTARE ERMELINDA KUMI, PJESË E RRJETIT MJEKËSOR SiCRED

KLINIKA DENTARE ERMELINDA KUMI, PJESË E RRJETIT MJEKËSOR SiCRED

Shoqëria SiCRED sh.a. shton gamën e shërbimeve mjekësore që i ofron klientëve të saj, duke zgjeruar rrjetin e saj mjekësor me Klinikën Dentare Ermelinda Kumi. Kjo klinikë, me vendndodhje në Tiranë, ofron për pacientët e saj shërbimet e mëposhtme:


1. Kontroll i përgjithshëm i kavitetit oral
a) Ekzaminimi
b) Konsulta me mjekun
2. Pastrim Gurëzash me ultratinguj dhe bikarbonat
3. Mbushjet e dhëmbëve:
a) Me amalgam
b) Me kompozit
c) Mbushje estetike
d) Terapi endodontike
e) Trajtimi i abceseve dentare
4. Kirurgji
a) Heqje e thjeshtë dhëmbi
b) Heqje dhëmbi me operacion
c) Kyretazh gingivar për sëmundjet periodontale
d) Terapi me lazer për sëmundjet periodontale
e) Rimodelim dhe konturim i gingivave
f) Implante dhe mini-implante
5. Ortopedi
a) Kurora porcelani me kobalt/paladium
b) Ura porcelani
c) Ura mbi implante
d) Kurora dhe ura provizore
e) Proteza totale të lëvizshme
f) Proteza parciale të lëvizshme
g) Kurora zirkoni
h) Vide e derdhur ne laborator
6. Pedodonti
a) Silanim i dhëmbëve
b) Fluorizim
7. Trajtime estetike
a) Zbardhim i dhëmbëve:
– Me  sistemin  Beyond Polus
– Kit përdorimi vetjak
– Zbardhim me lazer
b) Pirsing për dhembet
8. Ortodonti
a) Aparate të lëvizshme
b) Aparate fikse me pllakëza metalike
c) Aparate fikse me pllakëza estetike


Për informacion të mëtejshëm, Ju lutemi të kontaktoni me Klinikën Dentare Ermelinda Kumi, ose të kontaktoni me Zyrat Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a.(19 Maj 2015)

Related Posts