b

Category: Viti 2015

KLINIKA DENTARE MAKSIM KARAGUNI, PJESË E RRJETIT MJEKËSOR SiCRED

KLINIKA DENTARE MAKSIM KARAGUNI, PJESË E RRJETIT MJEKËSOR SiCRED

Klinika Dentare Maksim Karaguni, me vendndodhje në Tiranë, është bërë pjesë e Rrjetit Mjekësor SiCRED, duke ndikuar kështu në zgjerimin e gamës së shërbimeve që Shoqëria SiCRED ofron për klientët e saj.

1. Kontroll i përgjithshëm i kavitetit oral
a) Ekzaminimi
b) Konsulta me mjekun
2. Pastrim Gurëzash me ultratinguj dhe bikarbonat
3. Mbushjet e dhëmbëve:
a) Me amalgam
b) Me kompozit
c) Mbushje estetike
d) Terapi endodontike
e) Trajtimi i abceseve dentare
4. Kirurgji
a) Heqje e thjeshtë dhëmbi
b) Heqje dhëmbi me operacion
c) Kyretazh gingivar për sëmundjet periodontale
d) Terapi me lazer për sëmundjet periodontale
e) Rimodelim dhe konturim i gingivave
f) Implante dhe mini-implante
5. Ortopedi
a) Kurora porcelani me kobalt/paladium
b) Ura porcelani
c) Ura mbi implante
d) Kurora dhe ura provizore
e) Proteza totale të lëvizshme
f) Proteza parciale të lëvizshme
g) Kurora zirkoni
h) Vide e derdhur ne laborator
6. Pedodonti
a) Silanim i dhëmbëve
b) Fluorizim
7. Trajtime estetike
a) Zbardhim i dhëmbëve:
– Me sistemin Beyond Polus
– Kit përdorimi vetjak
– Zbardhim me lazer
b) Pirsing për dhëmbët
8. Ortodonti
a) Aparate të lëvizshme
b) Aparate fikse me pllakëza metalike
c) Aparate fikse me pllakëza estetike

Për informacion të mëtejshëm, Ju lutemi të kontaktoni me Klinikën Dentare Maksim Karaguni, ose të kontaktoni me Zyrat Qendrore të Shoqërisë SiCRED sh.a.

(19 Maj 2015)

Related Posts