b

Category: Viti 2015

Klinika Orthodhokse Diagnostike “Ungjillizimi”, pjesë e Rrjetit Mjekësor SiCRED

Orthodox Diagnostic Clinic “Ungjillizimi”, part of SiCRED Medical Network

SiCRED, vazhdon të zgjerojë rrjetin mjekësor, me qendrat mjekësore më të mira në Shqipëri, e përtej. Së fundmi edhe Klinika Orthodhokse Diagnostike “Ungjillizimi”, bëhet pjesë e rrjetit mjekësor SiCRED. E themeluar në vitin 1997, klinika operon në Tiranë dhe ofron shërbimet e saj në specialitetet e mëposhtme:
1. Check Up
2. Kardiologji
3. Gastroenterologji
4. Gjinekologji
5. Pneumologji
6. Urologji
7. Reumatologji
8. Radiologji
9. Ortopedi
10. Dermatologji
11. O.R.L
12. Okulistikë
13. Pediatri
14. Stomatologji
15. Tomografi e Kompjuterizuar
16. Etj.
Për më shumë informacion, ju lutem kontaktoni me zyrat qendrore të shoqërisë SiCRED sh.a..

Related Posts