b

Category: Viti 2015

RRJETI MJEKËSOR SiCRED ZGJEROHET ME KLINIKËN “NEO STYLE”

RRJETI MJEKËSOR SICRED ZGJEROHET ME KLINIKËN “NEO STYLE”

Klinika Neo Style, me vendndodhje në Tiranë, operon prej më shumë se 10 vjetësh në fushën e shërbimeve mjekësore.
Në Klinikën Neo Style kryhen trajtime dhe vizita të ndryshme si:
1. Vizita kardiologjike,
2. Echo dhe EKG zemre,
3. Vizita endokrinologjike,
4. Echo tiroide,
5. Vizita diabeti,
6. Vizita pediatrike endokrinologjike,
7. Echo dhe vizita gjinekologjike,
8. Vizita gastro-hepatologjike,
9. Vizita vaskulare dhe echo të enëve të gjakut,
10. Echo abdominale,
11. Echo gjiri,
12. Vizita reumatologjike dhe matje e densitometrisë  kockore,
13. Vizita neuro-psikiatrike,
14. Vizita angiologjie,
15. Vizita nefrologjie

Gjithashtu në Laborator kryhen shërbime për analiza hormonale, analiza biokimike, analiza klinike, analiza mikrobiologjike.

(26 Mars 2015)

Related Posts