b

Category: Viti 2020

Rrjeti Mjekësor SiCRED zgjerohet me laboratorin “Microtest Diagnostics”

Rrjeti Mjekësor SiCRED zgjerohet me laboratorin “Microtest Diagnostics”
Laboratori “Microtest Diagnostics”, operon prej tre vitesh në Tiranë, me një staf të dedikuar dhe profesional mjekësh specialistë të mjekësisë laboratorike.

Tashmë laboratorin mund ta gjeni dhe si pjesë të Rrjetit Mjekësor SiCRED, ku mund të përfitoni nga ofertat dhe metodat bashkëkohore të analizave mjekësore: klinike, hematologjike, hormonale, imunologjike, bakterologjike, etj.

Për tu informuar më tej rreth shërbimeve të laboratorit “Microtest Diagnostics” dhe përfitimeve nga Karta e Sigurimit SiCRED na kontaktoni.

Related Posts