b

Category: Viti 2020

Spitali Sante Plus Group pjesë e Rrjetit Mjekësor SiCRED

Spitali Sante Plus Group pjesë e Rrjetit Mjekësor SiCRED
Spitali Sante Plus Group bëhet pjesë e rrjetit gjithmonë në zgjerim të subjekteve mjekësore, të cilat bashkëpunojnë me SiCRED. Spitali dallon për standarde të larta të shërbimit dhe teknologjinë moderne të kurimit të pacientëve. Ofron shërbime të ortopedisë, neurokirurgjisë, obstetrikës, pediatrisë, stomatologjisë, kirurgjisë së përgjithshme, urgjencës, shërbimeve laboratorike etj., me etikë të lartë profesionale dhe mjekësore.

Për tu informuar më tej rreth shërbimeve të “Spitalit Sante Plus Group” dhe përfitimeve nga Karta e Sigurimit SiCRED na kontaktoni.

Related Posts