b

Kategoria: Viti 2018

SiCRED ndan me ju Raportin Vjetor 2017

SiCRED ndan me ju Raportin Vjetor 2017

Objektivi ynë kryesor në 2017-ën, pasi lamë pas një vit të vështirë, ishte përmirësimi cilësor i treguesve financiarë kryesorë, objektiv të cilin arritëm ta realizonim me sukses falë një analize financiare dhe menaxhimi të kujdesshëm.

Të ardhurat nga primet e sigurimit u rritën më 7%, në përputhje me objektivat tona strategjike për rritje të qëndrueshme. Dëmet e paguara ishin 2 herë më të larta se viti 2016, duke përfaqësuar 45% të dëmeve të paguara gjithsej në tregun e sigurimit të jetës. Mbi 79 mijë klientë zgjodhën t’i besonin SiCRED sigurimin e tyre në 2017, një rritje me pothuajse 10 mijë klientë më shumë se viti i mëparshëm.

Gjatë vitit 2017, për herë të parë, u shpërndanë kursimet e akumuluara nga kontratat e sigurimit “Jeta me Kursim”, ku 250 punonjës në tre kompani të ndryshme përfituan një fond total prej rreth 600 mijë euro.

Për më tepër, lexoni Raportin Vjetor 2017

Postime të ngjashme