b

Category: Viti 2017

SiCRED vijon investimin në forcën shitëse

Një ndër politikat kryesore të Burimeve Njerëzore është trajnimi dhe kualifikimi i vazhdueshëm i stafit, për rritjen e performancës dhe përditësimin me të rejat e tregut. Në varësi të rezultatit të përgjithshëm të arritur në vlerësimin e ecurisë së trajnimit, hartohen masat për përmirësimin e cilësisë së punës së stafit. Ne jemi vazhdimisht në dijeni dhe me praktikat më të avancuara ndërkombëtare të motivimit të punonjësve, duke i përshtatur ato me nevojat dhe karakteristikat tona.
Së fundi, trajnimi i zhvilluar në datat 19 – 22 shtator për stafin e shitjeve, pas testimit të realizuar në fund të tij, dha një rezultat mjaft pozitiv, duke dëshmuar kështu për korrektësi, seriozitet dhe profesionalizëm në punën e marrë përsipër nga punonjësit e shoqërisë.
Falënderojmë organizatorët dhe trajnuesit, por jo vetëm, edhe stafin për seriozitetin dhe nivelin profesional të treguar.
Trajnime të tilla do të vijojnë të jenë në fokus të shoqërisë SiCRED.

Related Posts