b

Grupi SiCRED publikon Raportin Vjetor 2012

RAPORTI VJETOR 2012
I nderuar lexues,

Kemi kënaqësinë e veçantë të ndajmë me ju raportin vjetor 2012 të grupit SiCRED.

Gjatë këtij viti, primi i përgjithshëm i shkruar nga SiCRED sh.a., ka qenë rreth 308 milion lekë, ndërsa primi i vitit financiar për vitin 2012 ka qenë rreth 207 milion lekë. Pagesat për dëmet për vitin 2012 kanë qenë mbi 23 milion lekë, me rreth 2.47% më shumë krahasuar me një vit më parë.

Numri i të siguruarve të Shoqërisë së Sigurimit SiCRED sh.a., në fund të vitit 2012 ishte afërsisht 47,000 klientë. Aktivi total është rritur me 20.96% gjatë vitit 2012, duke arritur në mbi 1 miliard lekë.

Viti 2012 ka qenë viti i parë i aktivitetit të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a., mbas riliçensimit të kësaj shoqërie nga AMF në nëntor të vitit 2011. Kjo shoqëri zotërohet në 75% të kuotave të saj nga shoqëria SiCRED sh.a.. Shoqëria e mbylli vitin 2012 me 1,723 anëtarë (2011: 1,093 anëtarë), ndërsa Vlera Neto e Aseteve të Fondit më 31 Dhjetor 2012 arriti në 34,867,856.27 Lekë (2011: 21,103,674 Lekë).

Ky vit gjithashtu përfaqëson edhe vitin e zgjerimit të suksesshëm të aktivitetit të grupit edhe në fushën e asistencës dhe sigurisë në punë. Në 26 Qershor 2012, u krijua shoqëria SiCRED Assistance sh.p.k., e para shoqëri në Shqipëri e krijuar për ofrimin shoqërive punëdhënëse të konsulencës për sigurinë dhe shëndetin në punë.

Shiko raportin vjetor 2012: (Raport Vjetor 2012)

(27 Nëntor 2013)

 

Related Posts

Raporti Vjetor 2021

Raporti Vjetor 2021

SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju përmbledhjen e një tjetër viti sfidash, përpjekjesh dhe arritjesh, përmes Raportit Vjetor 2021. Gjatë periudhës...

Tetori bëhet rozë!

Tetori bëhet rozë!

Nga Evelina Koçi Publikuar më 13.10.2021 Tetori është muaji kushtuar ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e kontrolleve dhe parandalimit, në luftën kundër...

Raporti Vjetor 2020

Raporti Vjetor 2020

Pas një viti tejet të vështirë, të udhëhequr nga pasiguria, SiCRED ka kënaqësinë të ndajë përsëri me ju Raportin Vjetor, për vitin e pandemisë,...