b

Category: Viti 2017

SiCRED e para në pagesat e dëmeve dhe përfitimeve për 4 mujorin tek Tregu i Sigurimit të Jetës – Shkrim në revistat ekonomike.

SiCRED e para në pagesat e dëmeve dhe përfitimeve për 4 mujorin tek Tregu i Sigurimit të Jetës – Shkrim në revistat ekonomike.
Të dhënat zyrtare nga Autoriteti i Mbikeqyrjes Financiare konfirmuan se për 4-mujorin e parë të vitit 2017 Shoqëria e Sigurimit të Jetës SiCRED sh.a. renditet e para në pagesat e dëmeve dhe përfitimeve tek Tregu i Sigurimit të Jetës.
SiCRED kujdeset për klientët e saj jo vetëm duke ofruar produkte cilësore të sigurimit të jetës, por edhe duke mbajtur përgjegjësi në pagesat e dëmeve në rastin e ndodhjes së ngjarjes së sigurimit.
Me SiCRED çdo klient ka mundësi investimi në Euro, USD dhe Lek, si një oportunitet i ri për financat personale të tyre. Maturimi i produktit “Jeta me Kursim” flet për vlerën 88 milion lekë si mbështetje për klientët e shoqërisë.

Për më tepër, lexoni artikullin në:
Revista Monitor
Revista SCAN

Related Posts