b

SiCRED KA KËNAQËSINË T’JU NJOFTOJË PËR PUBLIKIMIN E RAPORTIT VJETOR 2014

Viti 2014 ka qenë një vit i karakterizuar përgjithësisht nga zhvillime pozitive në tregun e sigurimeve në Shqipëri, duke qenë një vit i qëndrueshëm për shoqërinë tonë, gjatë të cilit kemi arritur të realizojmë objektivat e vendosura, e ruajtur pozita pothuaj të njëjta me vitin 2013. Gjatë vitit 2014 nga SiCRED sh.a., janë lëshuar 56,649 kontrata sigurimi me prim të shkruar bruto rreth 271 milion Lekë. Ndërkaq, primi i vitit 2014 ka qenë rreth 244 milion Lekë. Viti 2014 u shoqërua me zhvillime pozitive dhe për dy shoqëritë e tjera të grupit SiCRED. Në datën 22 Dhjetor 2014 është nënshkruar marrëveshja e shitblerjes për transferimin e 76% të totalit të aksioneve të Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a., nga SiCRED sh.a. te Banka CREDINS sh.a.. Në këtë mënyrë Shoqëria Administruese e Fondit të Pensionit SiCRED sh.a. do të përfitojë maksimalisht nga bashkëpunimi i dy institucioneve financiare. SiCRED ASSISTANCE sh.p.k., shoqëria konsulente e cila ofron shërbime për sigurinë dhe shëndetin në punë, ka vijuar gjatë vitit 2014 normalisht aktivitetin, duke zgjeruar eksperiencën e fituar tashmë nëpërmjet ofrimit të shërbimeve të konsulencës ndaj 700 punëmarrësve, si dhe duke rritur nivelin e të ardhurave të gjeneruara nga aktiviteti.

Për të lexuar raportin e plotë, ju lutem të klikoni këtu.

(01 Tetor 2015)

Related Posts

Raporti Vjetor 2021

Raporti Vjetor 2021

SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju përmbledhjen e një tjetër viti sfidash, përpjekjesh dhe arritjesh, përmes Raportit Vjetor 2021. Gjatë periudhës...

Raporti Vjetor 2020

Raporti Vjetor 2020

Pas një viti tejet të vështirë, të udhëhequr nga pasiguria, SiCRED ka kënaqësinë të ndajë përsëri me ju Raportin Vjetor, për vitin e pandemisë,...