SiCRED në mbështetje të Down Syndrome Albania dhe individëve me aftësi të kufizuara

SiCRED në mbështetje të Down Syndrome Albania dhe individëve me aftësi të kufizuara
Shoqëria SiCRED sh.a., edhe në këto ditë të vështira që po jetojmë, tregon kujdes të veçantë ndaj nevojave të shoqërisë. Në këtë kuadër, SiCRED ka finalizuar së fundmi marrëveshjen me Fondacionin Down Syndrome Albania, për të ndihmuar financiarisht DSA në rrugëtimin e tij, synimi i të cilit është rritja e ndërgjegjësimit social për Personat me Aftësi të Kufizuara (PAK) në Shqipëri, si dhe kujdesi dhe trajtimi i tyre, për t’u mundësuar PAK një jetë të shëndetshme, të pavarur dhe gjithëpërfshirëse.

Të drejtat e njeriut janë të barabarta për çdo individ dhe gjithsecili prej nesh duhet të luftojë fort që dinjiteti i individit të respektohet dhe vlerësohet në çdo rast! Ky është dhe misioni i çmuar i Fondacionit DSA, i cili, me profesionalizëm dhe etikë, vijon punën me shërbimet e tij për zhvillimin e plotë të PAK në Shqipëri.

SiCRED ju fton të informoheni mbi shërbimet, që Fondacioni DSA dhe Qendra e Shërbimeve PRO PAK (pjesë integrale e Fondacionit), ofrojnë për personat me aftësi të kufizuara, si dhe të gjithë të mundohemi të japim sadopak dashuri, mbështetje dhe inkurajim për PAK në komunitetet tona.

Për më tepër informacion vizitoni faqen zyrtare të Down Syndrome Albania.

Related Posts

Rrathë dhurues

Rrathë dhurues

Eventi "Rrathë Dhurues" i organizuar nga Partnerët Shqipëri, në edicionin e tij të pestë, i dha zë katër kauzave sociale të katër organizatave...