b

Category: BLOG

Siguria dhe Shëndeti në Punë

Siguria dhe Shëndeti në Punë

Nga: Greta Sejdinaj
Publikuar më 28.04.2023

 

Siguria dhe Shëndeti në Punë nënkupton masat e marra për të siguruar mirëqenien fizike dhe mendore të punonjësve gjatë kohës që zhvillojnë aktivitietin e tyre të punës. Kjo përfshin një sërë strategjishë dhe procedurash, si sigurimin e pajisjeve personale mbrojtëse, zbatimin e protokolleve të sigurisë dhe nxitjen e veprimeve të shëndetshme.

Garantimi i sigurisë dhe shëndetit në punë është thelbësor për disa arsye. Së pari, ndihmon në parandalimin e aksidenteve dhe dëmtimeve në vendin e punës, të cilat mund të kenë një ndikim të rëndësishëm në shëndetin fizik dhe mendor të punonjësve, si dhe në aftësinë e tyre për të punuar. Së dyti, mund të çojë në rritjen e produktivitetit, pasi punonjësit që ndihen të sigurt dhe të shëndetshëm janë më të aftë të përqendrohen në detyrat e tyre. Së fundmi, mund të kontribuojë në mirëqenien në familje, pasi punonjësit e shëndetshëm dhe të kënaqur në punë, kanë më shumë gjasa të jenë më harmonikë në familjet e tyre.

Punëdhënësit kanë përgjegjësinë ligjore dhe morale për të garantuar sigurinë dhe shëndetin e punonjësve të tyre. Kjo përfshin ofrimin e një mjedisi të sigurt të punës, trajnimin e punonjësve për procedurat e sigurisë dhe sigurimin e pajisjeve mbrojtëse të nevojshme.

Me gjithë masat maksimale që mund të merren, për ta bërë sa më të sigurt ambientin e punës, sërish risku i ndodhjes së aksidenteve nuk eliminohet plotësisht. Për këtë arsye, SiCRED sugjeron, si pjesë të strategjisë për sigurinë dhe shëndetin në punë nga punëdhënësi, pajisjen e stafit me sigurimin e përshtatshëm ndaj aksidenteve.

Sigurimi i Jetës dhe Aksidenteve nga SiCRED ofron mbështetje financiare për punonjësit, në rast të dëmtimeve shëndetësore për shkaqe aksidentale apo për humbjen e jetës.

Përmbledhtazi, sigurimi ofron:

  • Mbrojtje financiare për paaftësinë e shkaktuar nga aksidenti;
  • Mbulim të shpenzimeve mjekësore për trajtimin e dëmtimit të pësuar;
  • Kartën e sigurimit për të përfituar zbritje në rrjetin mjekësor SiCRED;
  • Mbrojtje financiare për familjarët (përfituesit) në rast se i siguruari ndërron jetë.

Sigurimi i Jetës dhe Aksidenteve siguron qetësinë mendore si për punëdhënësin ashtu edhe për punonjësit, pasi ndihmon në zbutjen e ndikimit financiar të një aksidenti.

Në përgjithësi, siguria dhe shëndeti në punë janë vendimtare për mirëqenien e punonjësve dhe suksesin e çdo biznesi. Duke ofruar sigurimin e Jetës dhe Aksidenteve dhe duke i dhënë përparësi masave të sigurisë, punëdhënësit mund të krijojnë një mjedis pune më të sigurt dhe më të shëndetshëm për punonjësit e tyre.

Dita më e përshtatshme, për të ndërmarrë veprimet e duhura drejt përmbushjes së detyrimeve ndaj sigurisë së punonjësve, është sot, në Ditën Botërore të Sigurisë dhe Shëndetit në Punë!

Na kontaktoni për të ofruar kushtet më të mira për punonjësit tuaj, me sigurimin më të përshtatshëm për ta!

cel: +355 692084026 | email: contact@sicred.com.al

Related Posts

Dhurata e duhur për stafin tuaj

Dhurata e duhur për stafin tuaj

Dhurata e duhur për stafin tuajPunoi: Greta SejdinajPublikuar më: 03.01.2024   Gjëja e parë që duhet të bëni këtë fillimvit? Të surprizoni...