b

Category: Viti 2016

Krijohet portali www.shsjpfi.com, faqja zyrtare e internetit e Shoqatës Së Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimit

Anëtarët e Shoqatës Së Siguruesve të Jetës, Pensioneve dhe Fondeve të Investimit kanë krijuar faqen zyrtare web (www.shsjpfi.com) të shoqatës, e cila do jetë plotësisht funksionale duke filluar nga muaji shtator. Portali i Shoqatës i shërben qëllimit themelor të saj, si një organizëm mbështetës dhe në mbrojtje të interesave të siguruesve të jetës, fondeve të pensionit dhe fondeve të investimit. Ky portal është në fokusin e anëtarëve të shoqatës për ta pasuruar vazhdimisht me informacion të rëndësishëm si dhe për ta kthyer në një qendër kontakti për të gjithë grupet e interesit.

Related Posts