b

SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju Raportin Vjetor 2015

Gjatë vitit 2015 zhvillime pozitive dhe arritje të rëndësishme kanë shoqëruar aktivitetin e shoqërisë SiCRED sh.a. dhe shoqërive të tjera të grupit, SHAFP SiCRED sh.a. (sot CREDINS INVEST sh.a.) dhe SiCRED Assistance sh.p.k.. Prej disa vitesh, SiCRED është konsoliduar në Sigurimin e Jetës duke rritur pjesën e saj të tregut vit pas viti, e duke u pozicionuar në vendin e dytë. Në vitin 2015 primet e shkruara nga SiCRED, ishin 266 milion lekë, dëmet e paguara 51 milion lekë, aktivet e konsoliduara 1.2 miliard lekë dhe fitimi neto i konsoliduar arriti në 25 milion lekë. Rreth 61 mijë ka qenë numri i klientëve, të cilët i kanë besuar sigurimin e jetës, aksidenteve e shëndetit dhe sigurimin e Jetës me Kursim shoqërisë SiCRED në vitin 2015, ku shumica e tyre janë klientë besnikë prej vitesh. Për produktet e cilësisë së lartë të sigurimit të jetës, aksidenteve e shëndetit dhe Jetës me Kursim për individë, familje e biznese, për paketat e sigurimit të personalizuara me kërkesat e klientëve, për shërbimet bashkëkohore që ofrojmë, në 2015 jemi shpërblyer me çmimin “Shërbimi më i mirë ndaj Publikut” nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë.
Fondi i Pensionit Vullnetar “SiCRED Pensions”, nën menaxhimin e Shoqërisë Administruese të Fondit të Pensionit SiCRED sh.a., në fund të vitit 2015 arriti në 4490 anëtarë (dhjetor 2014: 1924 anëtarë) duke zënë kështu vendin e dytë në tregun e Fondeve të Pensioneve Private për nga numri i anëtarëve. Po kështu, edhe SiCRED Assistance ka konsoliduar veprimtarinë e saj duke vijuar të shtojë cilësinë në asistencën e saj për disa kompani shqiptare dhe duke vijuar promocionin për të rritur bashkëpunimin me ente të tjera.

Klikoni këtu për të lexuar Raportin Vjetor 2015

Related Posts

Raporti Vjetor 2021

Raporti Vjetor 2021

SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju përmbledhjen e një tjetër viti sfidash, përpjekjesh dhe arritjesh, përmes Raportit Vjetor 2021. Gjatë periudhës...

Raporti Vjetor 2020

Raporti Vjetor 2020

Pas një viti tejet të vështirë, të udhëhequr nga pasiguria, SiCRED ka kënaqësinë të ndajë përsëri me ju Raportin Vjetor, për vitin e pandemisë,...