Viti 2016

Sigurime 9-mujori – SiCRED vazhdon ecurinë pozitive, ndëkohë tregu i sigurimit të jetës ul ritmin e rënies, artikull i botuar në revistën Monitor

Sigurime 9-mujori – SiCRED vazhdon ecurinë pozitive, ndëkohë tregu i sigurimit të jetës ul ritmin e rënies, artikull i botuar në revistën Monitor

Sipas Raportit Statistikor të publikuar së fundmi nga AMF, të ardhurat nga Primet e Shkruara Bruto të Sigurimit të Jetës për periudhën Janar - Shtator 2016 arritën në vlerën mbi 667 milionë lekë, duke shënuar rënie në masën 3.02%, krahasuar me periudhën Janar- Shtator 2015. Sa i përket Dëmeve të Paguara Bruto,...

Më shumë
Vijon zgjerimi i rrjetit mjekësor të SiCRED

Vijon zgjerimi i rrjetit mjekësor të SiCRED

Risitë në rrjetin mjekësor SiCRED sh.a. vijojnë me shërbimet e ofruara nga: 1. Spitali Continental, në Tiranë 2. Klinika “Jon”, në Elbasan 3. Klinika “Gentian Shabanaj”, në Elbasan Spitali Continental, me një staf të trajnuar në teknikat më të reja të diagnostikimit dhe trajtimit në fushën e Radiologjisë, Urologjisë,...

Më shumë
SiCRED ndërmerr fushatën sensibilizuese për Sigurimin e Jetës dhe Shëndetit

SiCRED ndërmerr fushatën sensibilizuese për Sigurimin e Jetës dhe Shëndetit

Blerja e një police sigurimi jete dhe shëndeti sigurisht që nuk është në fokusin e përditshëm të një personi. Që një person të blejë një policë sigurimi, fillimisht ai duhet të kuptojë rëndësinë dhe vlerën e saj. Ndaj, SiCRED ka në fokus të vet edukimin e qytetarëve shqiptarë në rëndësinë që ka sigurimi i jetës dhe...

Më shumë
SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju Raportin Vjetor 2015

SiCRED ka kënaqësinë të ndajë me ju Raportin Vjetor 2015

Gjatë vitit 2015 zhvillime pozitive dhe arritje të rëndësishme kanë shoqëruar aktivitetin e shoqërisë SiCRED sh.a. dhe shoqërive të tjera të grupit, SHAFP SiCRED sh.a. (sot CREDINS INVEST sh.a.) dhe SiCRED Assistance sh.p.k.. Prej disa vitesh, SiCRED është konsoliduar në Sigurimin e Jetës duke rritur pjesën e saj të...

Më shumë