Viti 2023 | SiCRED

Viti 2023

Njoftim për rrjetin mjekësor SiCRED – Family Hospital

Njoftim për rrjetin mjekësor SiCRED – Family Hospital

Të siguruarit tanë tashmë mund të marrin shërbime mjekësore edhe pranë Family Hospital. Disa nga shërbimet që do të gjeni pranë qendrës mjekësore janë: ekzaminime laboratorike, imazherike, konsulta me mjekun specialist, ndërhyrje kirurgjikale etj. Për informacion mbi shërbimet e Family Hospital vizitoni www.ifmc.al...

Më shumë
Njoftim për rrjetin mjekësor SiCRED – Klinika okulistike Beci

Njoftim për rrjetin mjekësor SiCRED – Klinika okulistike Beci

Për të gjithë të siguruarit tanë në Shkodër, Klinika Okulistike Beci bëhet pjesë e rrjetit mjekësor SiCRED, për të ofruar një gamë shërbimesh të lidhura me shëndetin e syrit.  Për më tepër informacion kontaktoni SiCRED në cel: +355 692084026 | email: contact@sicred.com.al.

Më shumë
Njoftim për rrjetin mjekësor SiCRED – Klinika Koja

Njoftim për rrjetin mjekësor SiCRED – Klinika Koja

Pjesë e rrjetit mjekësor SiCRED është tashmë edhe Klinika Koja, të cilën mund ta gjeni në Rr. Kongresi i Manastirit. Klinika ofron për të siguruarit tanë shërbime laboratorike, gjinekologjike, kardiologjike, neurologjike, alergologjike etj.. Për informacion të mëtejshëm kontaktoni SiCRED në cel: +355 692084026 |...

Më shumë
Njoftim për rrjetin mjekësor SiCRED – BioCare Lab

Njoftim për rrjetin mjekësor SiCRED – BioCare Lab

Laboratori BioCare Lab, së fundmi bashkëpunon me SiCRED për të ofruar shërbimet e tij ndaj të siguruarve tanë. Pranë BioCare Lab do të gjeni një gamë të gjerë të analizave laboratorike. Për informacion mbi shërbimet e laboratorit vizitoni BioCare Lab në Facebook ose kontaktoni SiCRED në cel: +355 692084026 | email:...

Më shumë
Njoftim mbi rrjetin mjekësor SiCRED – Wellness Albania Clinic

Njoftim mbi rrjetin mjekësor SiCRED – Wellness Albania Clinic

Merrni shërbimet e nevojshme mjekësore edhe pranë Wellness Albania Clinic, së fundmi bërë pjesë e rrjetit mjekësor SiCRED. Pranë klinikës do të gjeni shërbime laboratorike (për ekzaminime biokimike, hormonale apo imunologjike), imazherike (ekografi, CT-skaner, mamografi, MRI, DEXA etj.), kardiologjike etj..  Për...

Më shumë
Njoftim mbi Rrjetin Mjekësor SiCRED – Swiss Medical Center

Njoftim mbi Rrjetin Mjekësor SiCRED – Swiss Medical Center

Të siguruarit e SiCRED mund të marrin tashmë shërbimet mjekësore edhe pranë Swiss Medical Center. Me pesë filiale në Tiranë dhe një në Elbasan, Swiss Medical Center ofron ekzaminime laboratorike dhe kryen një spektër të gjerë të analizave.  Shërbimet që do të gjeni: kontroll klinik-biokimik, imunologjik, hormonal,...

Më shumë