b

Category: Viti 2017

SiCRED sh.a. prezanton produktin e saj më të ri “Sigurimi i Jetës (me Mbijetesë)”

SiCRED sh.a. prezanton produktin e saj më të ri “Sigurimi i Jetës (me Mbijetesë)”
Ky sigurim, është një kombinim i shkëlqyer i sigurimit të jetës dhe investimit financiar. Jeta e personit që pajiset me këtë policë sigurimi, sigurohet për një shumë të caktuar (Shuma e Sigurimit). I siguruari përfiton këtë shumë në maturim të policës së sigurimit. E në rast se ai humbet jetën gjatë periudhës së sigurimit, pasardhësit e tij përfitojnë këtë Shumë Sigurimi, duke patur një mbështetje financiare në rast të kësaj fatkeqësie.
Me blerjen e një police të Sigurimit të Jetës (me Mbijetesë) me Prim Vjetor mbi 1,000 euro, për një periudhë të kufizuar ofrohet FALAS kontroll shëndetësor në klinika apo spitale prestigjioze në Vjenë, Milano, Athinë, etj., i përfshirë në Sigurimin “Jetë dhe Shëndet”.

E për më tepër, përfitohet një normë e garantuar interesi 1.2% në vit, në Euro, Dollarë dhe Lekë.

Për më shumë, lexoni artikujt:
Artikulli i Botuar në Revistën Monitor
Artikulli i Botuar në Gazetën Panorama
Artikulli i Botuar në Gazetën Shqiptare
Artikulli i Botuar në Gazetën SCAN

Related Posts