Viti 2018

Zgjerohet rrjeti mjekësor SiCRED me 3 klinika të reja

Zgjerohet rrjeti mjekësor SiCRED me 3 klinika të reja

Zgjerohet rrjeti mjekësor SiCRED me 3 klinika të reja SiCRED vijon edhe më tej në zgjerimin e rrjetit të saj mjekësor, në rritjen e performancës dhe cilësisë së shërbimit të ofruar në sigurimin e jetës. Falë bashkëpunimit me klinikat më prestigjoze brenda dhe jashtë vendit ofrohen, shërbimet më të mira në treg me...

Më shumë